רבקה קולטון

השכלה:

1969-1972 תואר ראשון B.Sc. כימיה ופיסיקה האוניברסיטה העברית ירושלים

1974-1976 תואר שני M.Sc. מדעי סביבת האדם האוניברסיטה העברית ירושלים

1992-1985 תואר שלישי D.Sc. הנדסה אזרחית טכניון חיפה

חיבורים לשם קבלת תואר:

M.Sc. - חשיפת עובדים לאבק שמכיל סיליקה חופשית במפעל קרמיקה. מנחה - אליהו ריכטר M.D. מעבדה לבריאות סביבתית, האוניברסיטה העברית ירושלים.

D.Sc. - הרחקת ריח מטיפול בפסדים ע"י פילטר ביולוגי. מנחה - יהודה קוט Ph.D., מחלקה להנדסה אזרחית, טכניון חיפה.

ניסיון מקצועי

1977-1978 המחלקה לאיכות הסביבה בעירית תל-אביב-יפו.

1978-1979 הוראת כימיה ופיזיקה בבית ספר תיכון על שם טשרניחובסקי בנתניה.

1978-1996 איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה) ניטור אוויר בסביבת תחנת הכוח בחדרה, פיקוח על התעשיות בנושאי זיהום אוויר ושפכים,
כולל מנא"י, איליאנס, פריגת, גן שמואל, פחמס, הוד חפר ועוד. הפעלת מערך דיגום מזהמים בארובות מפעלים בתחום איגוד ערים חדרה. פיקוח על מחצבות פעילות בנושא אבק,
שפכים תעשיתיים וסניטריים, ורעש. בדיקת ואישור תוכניות פיתוח במפעלים למתקני קדם טיפול לביוב תעשייתי, ולשימוש ואחסון חומרים מסוכנים.

1996- יעוץ בנושאי איכות אוויר וריחות לתעשייה ולרשויות. · עבודה כפרויקטורית של המשרד לאיכות הסביבה במעקב אחר ההתקנים והדרישות בנושאים הסביבתיים
בנתב"ג 2000 לאורך כל שנות הקמת נתב"ג 2000 למעט נושא הרעש. · הערכת זיהום אוויר באזורי פרויקטים תחבורתיים, וחניונים, כביש 2 - קטע הדרך אור עקיבא
זיכרון יעקב, מתחם הקונגרס ת"א, כביש 781 – הקטע המשולב. · יעוץ והערכות פיזור ריחות מפרויקטים חקלאיים, לולים, רפתות, ודירים. · יעוץ למפעלים בנושאי איכות הסביבה: